Aktuálne informácie

napísal

Odborná exkurzia pre študentov Krajinného inžinierstva

Cieľ: Návšteva Energolandu - Mochovce: Najmodernejšieho infocentra o energii. Termín: 25.októbra 2016 (utorok). Organizačné zabezpečenie: Ing. Lenka Lackóová, PhD.

napísal

Odborná exkurzia pre študentov z predmetu Nakladanie s odpadmi

Odborná exkurzia pre študentov, 25. október 2016 (utorok). Organizačné zabezpečenie: Ing. Anna Báreková, PhD. Návšteva logistického centra a dotrieďovacej linky pre zložky komunálnych odpadov z Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber.

napísal

Nitriansky vínny festival

7.ročník Nitrianskeho vínneho festivalu usporiadaného pod záštitou primátora mesta Nitry a v spolupráci s Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU a Katedrou etnológie a Katedrou cestovného ruchu UKF sa bude konať v dňoch 11.-12.11.2016

napísal

Archívno - historický výskum historickej zelene

Výberová prednáška. 17. 10. 2016 o 15:30 hod., Katedra záhradnej a krajinnej architektúry, TDA 01 Veľký ateliér. Prednášajúci: Ing. Marek Sobola, PhD.

napísal

Vertikálna zeleň

Výberová prednáška. 17. 10. 2016 o 13:30 hod, Katedra biotechniky zelene FZKI SPU v Nitre, TD - 15, Tulipánova 7. Prednášajúci: Ing. Marek Sobola, PhD.