Aktuálne informácie

napísal

Agrotechnika a technologické postupy pri výrobe úspešných vín

Výberová prednáška, 20. mája 2016 o 14:30 hod. na Tulipánovej 7, FZKI SPU v Nitre. Prednášajúci Ing. František Mádl, téma: Agrotechnika a technologické postupy pri výrobe úspešných vín.

napísal

Odborná exkurzia Kurzu environmentálneho manažérstva

Dňa 10.5.2016 sa uskutoční odborná exkurzia Kurzu environmentálneho manažérstva. Cieľom exkurzie je ukážka fungovania ochrany životného prostredia v praxi v spoločnostiach SHP Harmanec, a.s. a ELEKTRO RECYCLING s.r.o, Slovenská Ľupča. Exkurzie sa zúčastnia študenti, ktorí absolvovali školenie ISO 14001:2015 a ISO 19011:2011.

napísal

Kurz architektonickej tvorby

02.-06.05.2016, pre slovenských a českých študentov študijného odboru Krajinná a záhradná architektúra. Témou je Návrh sadovnícko architektonickej štúdie rekreačného areálu v Banskom Studentci. Kurz sa uskutoční s podporou FZKI,  grantového programu CEEPUS a podporou Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici.

napísal

Kurz Environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015 a Kurz Environmentálneho manažérstva ISO 19001:2011

19.04.2016, Miestnosť ZM-01 (Hospodárska 7) a 20.04.-21.04.2016, Miestnosť ZM-01 (Hospodárska 7)

napísal

Land art

Výberová prednáška v rámci Kurzu umeleckých zručností. 27.04.2016 (streda) o 16.00 h. v TD-01, prednášková miestnosť, Tulipánová 7. Prednášajúci: Ing. Zoltán Balko.