Aktuálne informácie

napísal

Profesorka Miroslava Kačániová pôsobí na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a vo výskumnom centre AgroBioTech. Zameriava sa na výskum antimikrobiálnych aktivít rastlinných silíc a liečivých rastlín v in vitro a in situ podmienkach proti mikroorganizmom.

napísal

-- Aktualizácia: Predbežné výsledky (za AO FZKI) -- AS SPU v Nitre vyhlásil (dňa 22.04.2022) riadne voľby do AS SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2022-2026 pre zamestnaneckú a študentskú časť akademických obcí fakúlt a celouniverzitných a rektorátnych pracovísk na deň 12.10.2022. V prípade opakovania volieb do AS SPU v Nitre sa nové voľby budú konať dňa 25.10.2022.

napísal

-- Aktualizácia: Predbežné výsledky (za AO FZKI) -- AS FZKI vyhlásil (dňa 22.04.2022) riadne voľby do AS FZKI na nové funkčné obdobie 2022-2026 pre zamestnaneckú a študentskú časť akademickej obce fakulty na deň 12.10.2022. V prípade opakovania volieb do AS FZKI sa nové voľby budú konať dňa 25.10.2022.

napísal

Projekt HORECA-FS. Koordinátor: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FZKI, prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. Partneri: Univerzita Canakkale Onsekiz Mart Universitesi (TR), The Polish Farm Advisory and Training Center (PL), ISEKI-Food Association (AT), CTNC (ES)

napísal

Účastníkmi budú štyria partneri projektu, a to hlavný partner FZKI SPU v Nitre a traja partneri, ktorými sú SVP, š. p., SvF STU v Bratislave a o.z. Zelené dedičstvo – Zöld örökség, ďalej starostovia dotknutých obcí a zástupcovia relevantných organizácií a vecných gestorov. Projekt je financovaný z Nórskych grantov a je zameraný na revitalizáciu mokraďových biotopov Klátovského ramena a k nemu pridružených bočných ramien Čótfa a Soliari.