Aktuálne informácie

napísal

Výberová prednáška, streda 08.11.2017, 9:00 h - 11:00 h, miestnosť TD-02, Tulipánová 7. Prednášajúci: Viktoriia Ostapenko, Odessa National Academy of Food Technologies, Department of Wine Technology and Enology

napísal

Odborná exkurzia, 10.11.2017 o 7:30 hod, Kúpeľný park Sliač, je organizovaná v rámci predmetu - Biotechnika krajinnej zelene - pre denných študentov.

napísal

V rámci medzinárodnej spolupráce krajín V4 (Poľsko, Maďarsko, Slovensko a Česká republika), FZKI SPU v Nitre pripravila projekt zameraný na "udržateľné vodné hospodárstvo a hydrologickú bezpečnosť v krajinách V4 + Ukrajina"

napísal

Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO sa uskutoční v Košiciach v dňoch 28. - 30.novembra 2017. Na regionálnej úrovni je už stabilnou platformou pre prezentáciu celého spektra aktuálnych tém v oblasti vzdelávania na všetkých úrovniach, tak v rámci štandardných foriem štúdia, ako aj mimo nich.

napísal

Výstava Kam na vysokú 2018 - RoadShow je prezentačnou výstavou pomaturitného a celoživotného vzdelávania pre žiakov stredných škôl, ktorí majú možnosť zistiť si informácie potrebné pri správnom výbere vysokej školy.