Aktuálne informácie

napísal

Prestížnu globálnu cenu - Green Talent 2017, ktorú udeľuje Nemecké federálne ministerstvo vzdelávania a výskumu získal aj Ing. Attila Tóth, PhD. z našej fakulty

napísal

Odborná exkurzia, 16.11.2017 o 9.00 hod, Chladfruct Nitra - Mlynárce, Dubíková 2, pre študentov FZKI, II. stupňa, odbor Záhradníctvo

napísal

Výberová prednáška, 23.11.2017 (štvrtok) o 9.00 h, Katedra zeleninárstva FZKI SPU v Nitre, miestnosť BZ01, hlavný areál SPU, Tr. A. Hlinku. Prednášajúci: Ing. Ivan Jablonský, CSc.

napísal

Srdečne pozývame všetkých záujemcov o štúdium na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre na fakultný Deň otvorených dverí.

napísal

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenskou agentúrou životného prostredia pripravila odborný vzdelávací seminár organizovaný na tému Univerzita zelenej infraštruktúry.