Aktuálne informácie

napísal

Landart a odpadové inštalácie

V Pavilóne záhradnej architektúry si môžete pozrieť výstavu "Landart a odpadové inštalácie", ktorá vzišla z workshopu v areáli kúpeľného domu Smaragd v Dudinciach (26.-28.5.2017).

napísal

Stáž študentov z Poľnohospodárskej univerzity v Krakove

V týchto dňoch sú u nás na fakulte študenti z partnerskej Poľnohospodárskej univerzity v Krakove. Na krajinárskych katedrách absolvujú dvoj-týždňovú stáž zameranú na vodné hospodárstvo, krajinné inžinierstvo a hydrofyzikálne vlastnosti pôd.

napísal

Kurz záhradno-krajinného dizajnu

Dňa 4. – 8.9.2017 sa uskutoční prvá etapa realizácie výsadby zelene areálu FZKI na Hospodárskej ulici. Realizácia bude uskutočnená za účasti študentov Katedry záhradnej a krajinnej architektúry, FZKI - SPU v Nitre, v rámci kurzu záhradno-krajinného dizajnu pod vedením Ing. G. Kuczmana, PhD.

napísal

Agrokomplex 2017 - Cestujeme slovenským vidiekom

Aj tento rok sa pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR počas medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v pavilóne F predstaví prezentácia vybraných opatrení Programu rozvoja vidieka SR. Autorom ideového návrhu a priestorového spracovania pavilónu - ktorý tento rok nesie názov Cestujeme slovenským vidiekom - je opäť Centrum programov a celoživotného vzdelávania FZKI.

napísal

SULANET - letná škole v talianskom meste Foggia

V dňoch 17. až 22. júla sa naši doktorandi (Ing. Jakub Kočica, PhD. a Ing. Miroslava Šinkovičová, PhD.) zúčastnili na SULANET letnej škole v talianskom meste Foggia.