Aktuálne informácie

napísal

Kurz Environmentálneho manažmentu - Postupy a zásady výkonu auditov podľa normy ISO 19011:2011

Termín konania: 4.5.2017, termín prihlasovania: do 19.4.2017. Organizačné zabezpečenie a prihlasovanie: Ing. Lenka Lackóová, PhD.

napísal

Kurz Environmentálneho manažmentu - Výklad a spôsob auditovania požiadaviek normy ISO 14001:2015 na systém environmentálneho manažérstva (EMS)

Termín konania: 2.5.2017 - 3.5.2017, termín prihlasovania: do 19.4.2017. Organizačné zabezpečenie a prihlasovanie: Ing. Lenka Lackóová, PhD.

napísal

Možnosti využitia agrárneho informačného systému AgroCont© v integrovanom a ekologickom systéme pestovania zeleniny

Výberová prednáška, 05.04.2017 od 13.30 - 15.00 h, FZKI SPU Tr. A. Hlinku 2, Katedra zeleninárstva (miestnosť BZ-01). Prednášajúci: Ing. Jozef Mikla

napísal

EMAS - Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit

Výberová prednáška, 27. apríl 2017, 11:00 - 15:00 hod., Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, Hospodárska 7 (Zobor), Nitra (miestnosť ZM). Prednášajúci: Mgr. Peter Čierňava

napísal

Informačný deň o štipendiách

Odskoč si ... do zahraničia, informačný deň o štipendiách, 6. apríl 2017 od 09:00 do 12:00 SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, vstupná hala