Aktuálne informácie

napísal

Na konci letného semestra sa už tradične koná kurz hydropedológie. Kurz nadväzuje na teoretické poznatky z predmetov Hydropedológia a Hydrológia a prináša študentom možnosť prakticky si vyskúšať terénne práce.

napísal

Vážení priatelia a milovníci vína, dňa 26.05.2022 sa uskutoční odborná degustácia a dňa 10.06.2022 verejná prehliadka 13. ročníka celoslovenskej súťažnej výstavy vín „VÍNO SPU 2022“. Srdečne vás pozývame na účasť v súťaži, ako aj na verejnej ochutnávke súťažných vín. Verejná prehliadka vín - 10.6.2022, prednášková miestnosť A-01 - 14:00, vstupná hala SPU - 15:45.

napísal

Spolupráca medzi univerzitou a praxou, ktorú reprezentuje slovenská ovocinárska jednotka - spoločnosť Bonum Dunajská Lužná, napĺňa svoje myšlienky v novozakladanom ovocnom sade. Vzniká v priestoroch Demonštračnej záhrady Botanickej záhrady SPU v Nitre na ploche 0,8 hektárov a zodpovedá najnovším štandardom pestovania a produkcie ovocia. Garantom sadu je doc. Ing. Ján Mezey, PhD., z Ústavu záhradníctva FZKI.

napísal

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre 6. mája pri príležitosti Dňa Zeme (22.4.) zorganizovala akciu - čistenie Klátovského ramena od odpadu.

napísal

Na našej fakulte sa 4. mája 2022 uskutočnili voľby kandidáta na dekana FZKI na funkčné obdobie 2022 - 2026.  Akademickým senátom fakulty bol zvolený prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.