Aktuálne informácie

napísal

Zimná škola, organizuje University of Thessaly (Larissa, Grécko) v rámci projektu INVEST – The Competitive University for a Sustainable Society. Uskutoční v dátumoch 8.11. – 15.11. 2021 a bude určená študentom všetkých fakúlt a študijných programov, ktorí ukončili druhý ročník bakalárskeho štúdia. Podmienkou účasti na letnej škole je znalosť angličtiny na úrovni B2.

napísal

Na Ústave krajinného inžinierstva (UKI FZKI) sa 27.09.2021 o 09:00 hod. uskutoční výberová prednáška: The benefits of using remotely sensed soil moisture for improving small - scale hydrological models, prednášajúca Dr. Sc. Vesna Đukić, graduated civil engineer, associate professor, University of Belgrade, Faculty of Forestry, Department of Ecological Engineering for Soil and Water Resources Protection.

napísal

Prednášky doc. Ing. arch. Roberty Štěpánkovej, PhD. zamerané na popularizáciu architektonicky hodnotných objektov SPU v Nitre, ktoré sú pamiatkovo chránené. Prednášky budú doplnené aj tématicky zameranými postermi, ktoré budú inštalované vo vstupných priestoroch. Dátum a čas: 22.09.2021 o 14:00 v TD-02, Tulipánová 7 a 29.09.2021 o 14:00 v aule SPU.

napísal

Na Ústave záhradníctva (UZ FZKI) sa 21.09.2021 od 13:30hod uskutočnia výberové prednášky: The structure of cultivation and consumption of vegetables in Poland, prednášajúci dr hab. Robert Rosa a Organic mulches in the vegetables cultivation, prednášajúca dr hab. Jolanta Franczuk.

napísal

V súťaži Záhrada - Park a Detail roka, ktorú vyhlasuje Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, boli medzi ocenenými krajinno-architektonickými realizáciami opäť práce absolventov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Slávnostné vyhlasovanie sa uskutočnilo 7. septembra v nitrianskej Synagóge.