Aktuálne informácie

napísal

Kurz monitoringu zložiek životného prostredia

V dňoch 16. - 20. 5. 2016 organizuje Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre kurz Monitoring zložiek životného prostredia pre študentov 2. ročníka bakalárskeho štúdia. Účasť na kurze bude študentom započítaná ako odborná prax.

napísal

Realizácie súčasnej záhradnej architektúry na Morave

Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre v spoluráci s FZ MENDELU  Brno organizovala v termíne 11.-13.5. 2016 odbornú exkurziu Realizácie súčasnej záhradnej architektúry na Morave pre študentov II. stupňa študijného odboru Krajinná a záhradná architektúra a pedagógov KZKA. Exkurzia bola zorganizovaná v rámci siete CIII-CZ-0311-08-1516 grantového programu CEEPUS.

napísal

Landartový workshop

Landartový workshop sa uskutoční 20. mája 2016 od 09:00hod na Hideparku (kultúrne centrum v Nitre). Workshop povedie Zoltán Balko.

napísal

Sadovnícko architektonický návrh rekreačno-športových priestorov v Banskej Štiavnici

Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre organizovala medzinárodnú odbornú exkurziu Sadovnícko architektonický návrh rekreačno-športových priestorov v Banskej Štiavnici . Účastníkmi boli študenti a učitelia z FZKI a z ČZU Praha. Exkurzia bola zorganizovaná v rámci siete CIII-CZ-0311-08-1516 grantového programu CEEPUS.

napísal

Kurz hydropedológie

Študenti druhého ročníka programu Krajinné inžinierstvo sa zúčastnili  Kurzu hydropedológie. Kurz sa konal v obci Čierny Balog od 08. do 10. mája a v priestoroch KBH od 11. do 13. mája 2016.