Aktuálne informácie

napísal

Študentská vedecká konferencia FZKI 2023 sa koná pod záštitou dekana FZKI SPU v Nitre prof. Ing. Dušana Igaza, PhD., v rámci Univerzitného dňa ŠVK na SPU v Nitre. Termín konania: 20. apríl 2023 (štvrtok). Miesto konania: Pavilón záhradnej architektúry FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7, Nitra. -- Aktualizácia - Výsledky --

napísal

Pri príležitosti Dňa učiteľov dekan FZKI SPU v Nitre, prof. Ing. Dušan Igaz, PhD., ďakuje všetkým učiteľom fakulty za ich odvedenú prácu a praje všetko dobré, najmä pevné zdravie. V ankete Naj učiteľ FZKI študenti ocenili prístup a osobnosť učiteľa svojimi hlasmi. Výsledky.

napísal

Space red pepper. Growing of peppers and analysis of their elements in Hungary - výberová prednáška zameraná na pestovanie papriky a faktory ovplyvňujúce kvalitu jej plodov. Prednášajúci: Dr. Lantos Ferenc, Dr. Gyalai Ingrid Melinda, University of Szeged, Faculty of Agriculture, Institute of Plant Sciences and Environmental Protection Dátum a čas: 27. 3. 2023, 11.00 h, Tr. A. Hlinku 2, Ústav záhradníctva FZKI, BZ-01

napísal

Možnosti využitia agrárneho informačného systému AgroCont© pri šetrnom hospodárení na ornej pôde a ekologickom systéme pestovania zeleniny. Prednášajúci: Ing. Jozef Mikla, ISAT, s.r.o. 27. 3. 2023 o 9:00 hod. ÚZ FZKI v BZ01.

napísal

Ústav krajinnej architektúry v spolupráci s Kreatívnym centrom SPU v Nitre organizuje v roku 2023 sériu výberových prednášok o krajinnej architektúre. Pozývame Vás na výberovú prednášku krajinnej architektky Dr. arch. Madary Markovej z Lotyšska. Prednáška sa uskutoční 22. 03. 2023 o 15:30 v miestnosti TD-02, Tulipánová 7.