Aktuálne informácie

napísal

S nástupom vhodného počasia sa u nás rozbehli rôzne praktické kurzy, na ktorých študenti získavajú reálne zručnosti a skúsenosti. Študenti záhradníctva absolvovali kurz intenzívneho pestovania zeleniny, na ktorom sa zamerali na predvýsadbu zelenín - šalátu, kalerábu, reďkoviek, rukoly, cibuľky a hrášku. Realizoval sa tiež kurz rezu ovocných drevín či kurz záhradníctva, v rámci ktorého si študenti vyskúšali aj rýchlenie tulipánov.

napísal

Termín konania: 21.3.2024 so začiatkom 8:30 hod. Miesto konania: Génová banka SR Piešťany; Plantex, spol. s.r.o. Veselé pri Piešťanoch. Odborní garanti: doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.; doc. Ing. Ján Mezey, PhD., Ústav záhradníctva FZKI

napísal

Milí študenti, hlasujte za naj učiteľa FZKI. Dajte hlas pedagógovi FZKI, ktorý pre Vás študentov stelesňuje naj učiteľa! Je dôležité aby ste hodnotili osobnosť učiteľa z hľadiska profesionality, odbornosti, prístupu ku Vám – študentom, ústretovosti, ochoty byť nápomocný pri Vašich problémoch a ochoty podeliť sa s Vami o svoje poznatky, názory a venovať Vám čas. Hodnotíte komplexnú osobnosť učiteľa, ktorý pre Vás ostane zapamätateľným... TOP učiteľom - človekom!

napísal

Seminár pri príležitosti Svetového dňa vody – Voda pre mier. 21.03.2024 od 09:00, Envirocentrum ÚKI FZKI SPU v Nitre, Hospodárska 7, Nitra. Moderné spôsoby hospodárenia s dažďovou a odpadovou vodou v mestách: prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD., Problematika povodní, povrchový odtok, dokumentácia a kvantifikácia erózie pomocou kontaktných a bezkontaktných metód, vodohospodárske kultúrne dedičstvo. Predstavenie projektu AdaptaN II.: Mgr. Pavla Štěpánková, Ph.D., Mgr. Martin Caletka, Mgr. Radek Bachan, Mgr. Matej Hlavňa

napísal

Letná škola GET TO KNOW TOKAJ! Miesto: University of Tokaj, Sárospatak, Maďarsko. Termín: 7-21. júla 2024. Uzávierka prihlášok: 8. júna 2024. Počet kreditov: 6 ECTS. Web letnej školy - Možnosti štipendia (prihláška do 28. marca)