Aktuálne informácie

napísal

Rekreačný areál Thermal Kesov

Medzinárodný workshop realizovaný v rámci Kurzu architektonickej tvorby, 15. 05. 2017 – 19. 05. 2017, Termálne kúpalisko Thermal Poľný Kesov. Nosnou témou workshopu je prezentácia bohatstva geotermálnych prameňov južného Slovenska a možností ich využitia na rekreačné účely.

napísal

ŠVK na FZKI

V stredu, 26. apríla 2017, sa aj na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva konala Študentská vedecká konferencia. Študenti predstavili svoje práce tradične v troch sekciách: krajinárstvo, záhradníctvo a záhradná a krajinná architektúra.

napísal

Voda v krajine

Odborná exkurzia pre študentov Krajinného inžinierstva. Termín: 10. a 11. 5. 2017 (streda, štvrtok). Odborný garant: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. a pracovníci SVP, š.p. Doplňujúce informácie: Ing. Tatiana Kaletová, PhD.

napísal

Významné diela historickej a súčasnej krajinnej architektúry Prahy

V dňoch 27. - 29. 4. 2017 sa uskutočnila odborná exkurzia v rámci programu CEEPUS do Prahy, ktorej sa zúčastnili pedagógovia Katedry záhradnej a krajinnej architektúry a študenti študijného odboru Krajinná a záhradná architektúra.

napísal

Kurz environmentálnych záťaží

Cieľom kurzu bolo oboznámiť sa s manažmentom environmentálnych záťaží, ich sledovaním a nápravou. V rámci kurzu sme sa viac dozvedeli aj o činnosti Slovenskej agentúry Životného prostredia