Aktuálne informácie

napísal

V týchto dňoch sa dožíva krásneho životného jubilea, 90 rokov, náš bývalý kolega, pedagóg, vedec, nestor slovenského ovocinárstva Dr.h.c. prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc.

napísal

V súťaži LAURUS 21 uspeli aj študentky našej fakulty Anna Kulperová a Andrea Varga. V silnej česko-slovenskej konkurencii sa v kategórii "Střední měřítko" dostali do finále, kde súperia s tromi ďalšími projektmi z Českého vysokého učení technického a Českej zemědělskej univerzity v Prahe. Porotcov zaujala ich ateliérová práca Green Center of Poľný Kesov (vedúci ateliéru: doc. Attila Tóth). Vyhlásenie víťazov sa uskutoční v januári 2022.

napísal

Na zasadnutí Vedenia SPU v Nitre, ktoré sa konalo 13. decembra, rektorka SPU doc. Klaudia Halászová odovzdala dekréty desiatim novým docentom. Menovaná bola aj doc. Ing. Elena Aydin, PhD., z Ústavu krajinného inžinierstva (študijný odbor: krajinárstvo).

napísal

Kolegovia z Ústavu záhradníctva (ÚZ) sa počas októbrovej oberačky 2021 rozhodli zariskovať a ponechali na 150 kroch viniča hrozno odrody Cabernet Sauvignon - že vyskúšajú vyrobiť ľadové víno. Hrozno samozrejme ochránili pred škodcami zasieťovaním. Risk sa oplatil.

napísal

Študenti krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre praxovali vo vznikajúcej botanickej záhrade v Holandsku.