Aktuálne informácie

napísal

Prednášajúci: doc. Ing. Attila Tóth, PhD. Dátum a čas: 20. 05. 2024, od 13.00 hod. Miesto: Environmentálne centrum SPU, Hospodárska 7. Výberová prednáška bude zameraná na adaptačné opatrenia na zmenu klímy najmä v urbanizovanom prostredí. Bude sa venovať využiteľným prvkom zelenej infraštruktúry a prírode blízkych riešení.

napísal

Prednášajúci: doc. Ing. Ján Čimo, PhD. Dátum a čas: 16. 05. 2024, od 9.00 hod. Miesto: Environmentálne centrum SPU, Hospodárska 7. Výberová prednáška bude zameraná na zmenu klímy, zmeny extrémov počasia a ich vplyv na poľnohospodárstvo v súčasnosti a budúcnosti.

napísal

Riešitelia medzinárodného projektu "ReImaGIne - Research and Implementation of Green Innovations in Landscape Architecture" (BIN SGS02_2021_013) financovaného z Nórskych grantov v dňoch 15.-19. apríla 2024 navštívili nórskeho partnera projektu Høgskulen for grøn utvikling (HGUt) v Bryne. Experti z HGUt Johan Barstad a Rhys Evans prednášali o komunitnom plánovaní a regeneratívnom rozvoji v Nórsku.

napísal

Hoci počasie nebolo ideálne, stretli sme sa a zabavili sme sa pri rôznych súťažiach, prednáškach, zábave, občerstvení, degustácii vína či večernom kine. Nechýbali ukážky sokoliarstva, návšteva Envirocentra ani skvelý guláš. Podujatie bolo súčasťou Nitrianskych univerzitných dní 2024.

napísal

V priebehu dvoch dní sa nám podarilo zrealizovať hneď 2 zelené strechy na našich budovách. Jedna sa nachádza na budove nového Envirocentra na Hospodárskej ulici a druhá sa nachádza na dekanáte na Tulipánovej ulici.