Aktuálne informácie

napísal

Prezentácia študentských návrhov vidieckych verejných priestorov v Malej Mani a Veľkej Mani

Srdečne pozývame všetkých záujemcov na prezentáciu študentských návrhov vidieckych verejných priestorov v Malej Mani a Veľkej Mani za účasti starostu obce Maňa, Ing. Igora Sádovského. Kedy? 28.3.2017 utorok 13:00. Kde? TD 17 Tulipánová 7, Nitra. Vedúci ateliéru: A. Tóth

napísal

XXII. medzinárodná konferencia ENVIRO Nitra 2017

Kedy:  04. – 06. október 2017. Kde: Horský hotel AKADEMIK – Račkova dolina. Garant konferencie: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. – dekanka Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, Prof. Krzysztof Gawroński, PhD, DSc. – dekan Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

napísal

Detské ihriská

Dňa 5.4.2017 sa uskutoční odborný seminár Detské ihriská, ktorý organizuje Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu v spolupráci s Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre a CHKO Ponitrie. Miesto konania: Správa CHKO Ponitrie, Prihláška: do 03.04.2017

napísal

Veda mladých 2017

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vás pozýva na XII.  medzinárodnú vedeckú konferenciu Veda mladých 2017, konanú pod záštitou doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD., dekanky FZKI SPU v Nitre. Horský hotel Remata, Ráztočno (okres Prievidza), Slovensko 26. - 28. 06. 2017

napísal

Dreviny v ohrození

Dňa 15.3.2017 sa uskutočnil odborný seminár Dreviny v ohrození, ktorý organizovala Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu v spolupráci s Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre a CHKO Ponitrie. Hlavnou témou seminiára boli súčasné choroby a škodcovia na okrasných drevinách v sídlach a možnosti ochrany a manažmentu a Ovocné dreviny a ich rajonizácia, choroby a škodcovia, odrodové poradenstvo, rez po výsadbe.