Aktuálne informácie

napísal

Pri príležitosti Dňa učiteľov dekan FZKI SPU v Nitre, prof. Ing. Dušan Igaz, PhD., ďakuje všetkým učiteľom fakulty za ich odvedenú prácu a praje všetko dobré, najmä pevné zdravie. V ankete Naj učiteľ FZKI študenti ocenili prístup a osobnosť učiteľa svojimi hlasmi. Výsledky. Foto z oceňovania.

napísal

Výberová prednáška tematicky súvisí s predmetmi integrovaný manažment povodia, hydrológia či ďalšími predmetmi študijného programu krajinné inžinierstvo. Prednášajúci: Ing. Peter Ivan, PhD., analytik hydrodynamických modelov Odbor plánovania manažmentu povodí, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Dátum a čas: 09. 04. 2024, 9:00 - 10:30 hod. Miesto: SPU v Nitre, FZKI, Hospodárska 7, miestnosť ZM.

napísal

Dekan FZKI SPU v Nitre, prof. Ing. Dušan Igaz, PhD., udeľuje dňa 6. 4. 2024 (sobota), dekanské voľno študentom v externej forme štúdia v súvislosti s konaním 2. kola prezidentských volieb.

napísal

Medzinárodné vzťahy sú veľmi dôležité. S kolegami zo zahraničia pracujeme na rôznych projektoch. Nedávno k nám zavítali Mgr. Pavla Štěpánková, Ph.D., Mgr. Martin Caletka, Mgr. Radek Bachan, Mgr. Matej Hlavňa, pracovníci Výskumného ústavu vodohospodárskeho T. G. Masaryka Brno v rámci projektu AdaptaN II - Integrované přístupy adaptace krajiny Moravskoslezského kraje na změnu klimatu.

napísal

Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenila vybraných pedagógov aj rektorka SPU, Klaudia Halászová. Za FZKI ocenenie získal Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD., z Ústavu krajinnej architektúry FZKI.