Aktuálne informácie

napísal

26. októbra 2021 od 09:30 hod. v študentskom domove A. Bernoláka SPU (vstup od Akademickej ulice, bývalé priestory dekanátu FBP). Pozývame študentov a zamestnancov, ktorí ešte nie sú očkovaní (alebo osoby ktoré sú oprávnené na podanie tretej dávky). Termín registrácie na očkovanie sa predĺžil do pondelka 25.10.2021 do 08:00 hod.

napísal

Dekan FZKI SPU v Nitre oznamuje, že dňa 21.10.2021 o 09:00h v Pavilóne záhradnej architektúry FZKI, Tulipánová 7 v Nitre, v posluchárni TD-01 prednesie habilitačnú prednášku a o 10:30h bude obhajovať habilitačnú prácu Ing. Elena Aydin, PhD.

napísal

Dekan, prof. Ing. Dušan Igaz, PhD., dňa 15. 10. 2021 slávnostne odovzdal diplomy absolventom III. stupňa vysokoškolského štúdia. V akademickom roku 2020/2021 ukončilo štúdium 7 doktorandov, z toho 3 doktorandi v študijnom programe záhradná a krajinná architektúra, 1 doktorandka v študijnom programe krajinné inžinierstvo a 3 doktorandi v študijnom programe záhradníctvo.

napísal

Ústav krajinného inžinierstva (ÚKI) - 19. 10. 2021, 13:30 -  15:00hod. Výberová prednáška: Vlastníctvo pôdy, pozemkové úpravy, rozvoj vidieka... Prednášajúci: Ing. Jozef Urban, Slovenská komora geodetov a kartografov, autorizovaný projektant pozemkových úprav. Online v MS Teams.

napísal

Vedecká konferencia doktorandov FAPZ, FBP a FZKI SPU v Nitre s medzinárodnou účasťou sa bude konať v stredu 10. novembra 2021 pod záštitou dekanov fakúltdoc. Ing. Petra Ondrišíka, PhD. (dekan FAPZ), prof. Ing. Norberta Lukáča, PhD. (dekan FBP) a prof. Ing. Dušana Igaza, PhD. (dekan FZKI) pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Podrobné informácie sú zverejnené na stránke konferencie https://vkd.uniag.sk/home.