Aktuálne informácie

napísal

Kurz architektonickej tvorby

02.-06.05.2016, pre slovenských a českých študentov študijného odboru Krajinná a záhradná architektúra. Témou je Návrh sadovnícko architektonickej štúdie rekreačného areálu v Banskom Studentci. Kurz sa uskutoční s podporou FZKI,  grantového programu CEEPUS a podporou Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici.

napísal

Kurz Environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015 a Kurz Environmentálneho manažérstva ISO 19001:2011

19.04.2016, Miestnosť ZM-01 (Hospodárska 7) a 20.04.-21.04.2016, Miestnosť ZM-01 (Hospodárska 7)

napísal

Land art

Výberová prednáška v rámci Kurzu umeleckých zručností. 27.04.2016 (streda) o 16.00 h. v TD-01, prednášková miestnosť, Tulipánová 7. Prednášajúci: Ing. Zoltán Balko.

napísal

Vedecká konferencia študentov FZKI 2016

Študentská vedecká konferencia sa sa koná v rámci Univerzitného dňa študentskej vedeckej činnosti pod záštitou dekanky FZKI SPU v Nitre doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD. Termín konania: 20. apríl 2016 (streda). Miesto konania: Pavilón záhradnej architektúry FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7, Nitra.

napísal

Gardenia 2016

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Vás srdečne pozýva na svoju expozíciu v rámci 20. ročníka výstavy Gardenia na výstavisku Agrokomplex Nitra. 14.- 17.04.2016 pavilón F.