Aktuálne informácie

napísal

Online, 4. október 2021 od 9:30 do 14:00 hod. Predstavenie SAIA, Akademické mobility - štipendiá na základe bilaterálnych medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád - štipendiá do európskych krajín i krajín mimo Európy, Akcia Rakúsko – Slovensko - štipendiá do Rakúska, NŠP SR - štipendiá do všetkých krajín sveta, CEEPUS - štipendiá do strednej, východnej a juhovýchodnej Európy, EURAXESS - kariérne poradenstvo.

napísal

Ústav záhradníctva (UZ FZKI) 29.09.2021 od 13:30hod výberová prednáška: Vrúbľovanie stálozelených drevín a ich uplatnenie, prednášajúci Bohuš Fančovič, Botanická záhrada SPU v Nitre. 6.10.2021, od 13:30hod výberová prednáška: Jedlé kvety a ich potenciál v záhradníckej výrobe, prednášajúca Ing. Noemi Péterová, Botanická záhrada SPU v Nitre.

napísal

Zimná škola, organizuje University of Thessaly (Larissa, Grécko) v rámci projektu INVEST – The Competitive University for a Sustainable Society. Uskutoční v dátumoch 8.11. – 15.11. 2021 a bude určená študentom všetkých fakúlt a študijných programov, ktorí ukončili druhý ročník bakalárskeho štúdia. Podmienkou účasti na letnej škole je znalosť angličtiny na úrovni B2.

napísal

Na Ústave krajinného inžinierstva (UKI FZKI) sa 27.09.2021 o 09:00 hod. uskutoční výberová prednáška: The benefits of using remotely sensed soil moisture for improving small - scale hydrological models, prednášajúca Dr. Sc. Vesna Đukić, graduated civil engineer, associate professor, University of Belgrade, Faculty of Forestry, Department of Ecological Engineering for Soil and Water Resources Protection.

napísal

Prednášky doc. Ing. arch. Roberty Štěpánkovej, PhD. zamerané na popularizáciu architektonicky hodnotných objektov SPU v Nitre, ktoré sú pamiatkovo chránené. Prednášky budú doplnené aj tématicky zameranými postermi, ktoré budú inštalované vo vstupných priestoroch. Dátum a čas: 22.09.2021 o 14:00 v TD-02, Tulipánová 7 a 29.09.2021 o 14:00 v aule SPU.