Aktuálne informácie

napísal

Výberová prednáška v rámci predmetu Základy projektovania pre krajinnú architektúru, 26.10.2017, TD-02, Tulipánová 7, FZKI SPU v Nitre. Prednášajúci: Ing. Štefan Lančarič, PhD.

napísal

Návšteva logistického centra firmy Envi-geos, s.r.o. v Lužiankach a oboznámenie sa s technológiou triedenia a recyklácie vybraných druhov odpadov. Následne presun na skládku odpadu v Rišňovciach a kompostáreň v obci Výčapy - Opatovce.

napísal

Firma Here prezentovala našim študentom najmodernejšie technológie v oblasti mapovania. So svojím mapovacím mobilným zariadením pripravujú dáta a mapy pre široké spektrum využitia, napr. pre autonómne autá

napísal

Dátum: 13.10.2017. Cieľ: Návšteva MÄSPOMA spol. s r.o. Koreniny v Dvoroch nad Žitavou a ÚKSÚP, Nové Zámky

napísal

Absolvent Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre v študijnom odbore Krajinné inžinierstvo Ing. Marek Šumichrast ako spoluautor získal ocenenie v súťaži XVI. ročníka Ceny za architektúru CE.ZA.AR 2017 v kategórii Exteriér za novostavbu kaviarne Castellum Caffe v Nitre.