Aktuálne informácie

napísal

FZKI vám prináša on-line prednášky/udalosti/diskusie/stretnutia. Zúčastnite sa, sledujte, zapojte sa a diskutujte. Nasledujú: Večerné rozhovory s krajinnými architektmi (diskusné večery, moderuje Attila Tóth), výberové prednášky , "Extrémne zrážky a klimatická zmena" (doc. Ing. Ján Horák, PhD., 14.12.2020),  "Cesty - cykly - križovatky" (Jitka Trevisan, 15.12.2020)

napísal

Séria online prednášok a diskusií priblíži študentom a odbornej verejnosti význam pietnych miest ako diel krajinnej architektúry, a to najmä vojenských cintorínov a pamätníkov. Uskutoční sa každý večer, v dňoch od 23.11. do 27.11. 2020 o 19.00, v aplikácii MS Teams. Organizátorom podujatia je Denisa Halajová, hlavný riešiteľ projektu KEGA v spolupráci so Spoločnosťou pre záhradnú a krajinnú tvorbu.

napísal

Online Vedecká konferencia doktorandov FAPZ, FBP a FZKI SPU v Nitre s medzinárodnou účasťou sa bude konať v stredu 11. novembra 2020 pod záštitou dekanov fakúltdoc. Ing. Petra Ondrišíka, PhD. (dekan FAPZ), prof. Ing. Norberta Lukáča, PhD. (dekan FBP) a prof. Ing. Dušana Igaza, PhD. (dekan FZKI) pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Konferencia sa začne o 8:30 hod. slávnostným otvorením, rokovania budú prebiehať v paralelných sekciách od 9:00 hod. Záujemcovia môžu konferenciu sledovať online. Linky na jednotlivé on-line sekcie.

napísal

Z iniciatívy Katedry zeleninárstva, Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva a Dekanátu Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva sa uskutočnila revitalizácia priestorov v okolí pavilónu BZ v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.

napísal

V celoštátnej súťaži o Cenu profesora Jozefa Lacka 2020, ktorá sa udeľuje autorom najlepších diplomových prác zo škôl s architektonickým zameraním, boli do finálovej dvanástky nominované aj absolventky FZKI SPU v Nitre: Ing. Paula Hoppanová s diplomovou prácou Mestský park vo Vrábľoch (vedúca DP: Ing. Denisa Halajová, PhD.) a Ing. Tatiana Škvarková, s diplomovou prácou Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí (vedúci DP: Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.).