Kontakt:


doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Prodekan pre vedu a výskum
email: dusan.igaz@uniag.sk
tel.: +421 (37) 641 5425

Možnosti štúdia

  • Akreditované študijné programy uskutočňované v slovenskom jazyku alebo v kombinácii slovenského a anglického jazyka
  • Akreditované študijné programy uskutočňované výlučne v anglickom jazyku