Kontakt:


doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Prodekan pre vedu a výskum
email: dusan.igaz@uniag.sk
tel.: +421 (37) 641 5425

Možnosti štúdia

  • Akreditované študijné programy uskutočňované v slovenskom jazyku alebo v kombinácii slovenského a anglického jazyka
  • Akreditované študijné programy uskutočňované výlučne v anglickom jazyku

Oznámenia o obhajobe dizertačných prác na FZKI, 19. 08. 2016 a 25. 08. 2016

application/pdf oznamenie-Bazik.pdf (761.0 kB)

application/pdf oznamenie-Cimova.pdf (762.2 kB)

application/pdf oznamenie-Domanova.pdf (762.6 kB)

application/pdf oznamenie-Kobolka.pdf (759.5 kB)