Aktuálne informácie

napísal

UNI:ARCH. Prezentácia významu hodnôt objektov SPU v Nitre. 16. 11. 2021 (utorok) o 13:00. Zodpovedajú: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., Ing. Miroslav Čibik, PhD. (Ústav krajinnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre). Miesto a čas konania: online.

napísal

My, učitelia, výskumníci, študenti, zamestnanci a zástupcovia slovenských vysokých škôl, máme záujem neustále sa zlepšovať, usilovať sa o kvalitné vzdelávanie a podporovať zmysluplné reformy. Zásadne však odmietame predložený návrh novely vysokoškolského zákona, pretože obmedzuje akademické slobody a dáva nebezpečné právomoci politickým nominantom, ktorí by tak mohli úplne ovládnuť vysoké školy, ich majetok a blokovať im všetky dôležité rozhodovacie procesy. Nechceme návrat do obdobia spred roku 1989. Žiadame preto... Zodpovedný protest za slobodné univerzity, 16. november 2021 o 13:00, Šafárikove námestie v Bratislave.

napísal

V dňoch 22.-24. októbra sa v španielskom regióne Andalúzia, v meste Granada, uskutočnilo valné zhromaždenie európskej organizácie Medzinárodnej federácie krajinných architektov (IFLA Europe). Podujatie organizovala Asociácia španielskych krajinárov (AEP) na Technickej škole architektúry Univerzity v Granade. Valnému zhromaždeniu IFLA Europe predchádzal medzinárodný kongres krajinných architektov s hlavnou témou „Krajina tu a teraz“.

napísal

Termín: 15. 11. 2021 od 14:00. Prednášky budú prebiehať online bez nutnosti registrácie. GIS DAY je každoročné podujatie oslavujúce technológiu geografických informačných systémov, ktoré inicioval svetový líder v oblasti priestorových analýz ESRI a ktoré sa prvýkrát konalo v roku 1999.

Aktualizácia 17-11-2021: Záznam vystúpení

napísal

V zmysle čl. 2 Dodatku č. 2 príkazu rektorky č. 8/2021 k organizácii štúdia v akademickom roku 2021/2022 na SPU v Nitre a nariadenia dekana fakulty bude po 12. 11. 2021 prebiehať aj výučba cvičení on-line.