Akreditované INŽINIERSKE študijné programy

ZÁHRADNÍCTVO

forma a dĺžka  štúdia:

denná - 2 roky // denná kombinovaná - 2 roky // externá - 3 roky

podrobný študijný plán TU

BEZ prijímacích skúšok

KRAJINNÉ INŽINIERSTVO

forma a dĺžka  štúdia:

denná - 2 roky // denná kombinovaná - 2 roky // externá - 3 roky

podrobný študijný plán TU

BEZ prijímacích skúšok

ZÁHRADNÁ A KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA

forma štúdia: denná 

dĺžka štúdia: 2 roky

podrobný študijný plán TU

PORTÓLIO alebo PRIJÍMACIA TALENTOVÁ SKÚŠKA

BIOTECHNIKA PARKOVÝCH A KRAJINNÝCH ÚPRAV

forma a dĺžka štúdia: 

denná - 2 roky // denná kombinovaná - 2 roky // externá - 3 roky

podrobný študijný plán TU

PORTÓLIO alebo PRIJÍMACIA TALENTOVÁ SKÚŠKA

Dôležité termíny:

  • Podanie prihlášky: do 13.07.2020
  • Zasadnutie prijímacej komisie: 31.07.2020