Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

piatok 25.10.2019 sadíme sprievodné záhony trvaliek pred Aulou SPU v Nitre s veľkorysou výmerou takmer 900m2. Tisícky trvaliek a cibuľovín zatraktívnia tento výnimočný priestor, ktorý si zaslúži reprezentatívny charakter.

vložil: Miloslav Mucha

Pri príležitosti životného jubilea 75 rokov a za významný prínos pre krajinnú architektúru nominovala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a LE:NOTRE Institute profesora Jána Supuku na cenu Európskej rady škôl krajinnej architektúry (ECLAS). Ocenenie si prevzal 16. októbra 2019 z rúk prezidentky ECLAS Dr. Ellen Fetzer.

vložil: Miloslav Mucha

Dekan FZKI SPU v Nitre oznamuje, že dňa 03.10. o 09:00h v Pavilóne záhradnej architektúry FZKI, Tulipánová 7 v Nitre, v posluchárni TD-01 prednesie habilitačnú prednášku Ing. Ján Čimo, PhD., 29.10. o 09:00h v Pavilóne záhradnej architektúry FZKI, Tulipánová 7 v Nitre, v posluchárni TD-01 prednesie habilitačnú prednášku Ing. Dagmar Hillová, PhD., 29.10. o 13:00h v Pavilóne záhradnej architektúry FZKI, Tulipánová 7 v Nitre, v posluchárni TD-01 prednesie habilitačnú prednášku Ing. Miroslav Šlosár, PhD.

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška, 30. októbra 2019, 13:30, BZ-01 - Katedra zeleninárstva, FZKI SPU v Nitre. Prednášajúci: Ing. Viera Baričičová, PhD.

vložil: Miloslav Mucha

Prezentácia FZKI

Podaj si prihlášku a študuj na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.