Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška, 15.08.2019 o 10:00, FZKI, Hospodárska 7, Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (učebňa ZP-S1). Prednášajúca: Prof. Wayne Meyer

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška, 13.08.2019 o 10:00, FZKI, Hospodárska 7, Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (učebňa ZP-S1). Prednášajúca: Ing. Lenka Ševelová, Ph.D.

vložil: Miloslav Mucha

Rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje výzvu v súlade so „Zásadami rozdelenia dotácie na organizačnú podporu ďalších športových aktivít, kultúrne aktivity a záujmovú činnosť študentov SPU v Nitre“ na podávanie projektových žiadostí na podporu športových, kultúrnych a záujmových činností študentov SPU v Nitre. Uzávierka podávania žiadostí: 2. septembra 2019

vložil: Miloslav Mucha

Obhajoby dizertačných prác na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. 22.08.2019 - študijný odbor 6.1.11 Krajinárstvo: Ing. Jakub Pagáč, Ing. Miroslava Sedmáková, 23.08.2019 - študijný odbor 6.1.10 Záhradníctvo: Ing. Jakub Dobšinský, Ing. Marián Rehuš, 28.08.2019 - študijný odbor 6.1.11 Krajinárstvo: Ing. Štefan Adam, Ing. Vladimír Kišš

vložil: Miloslav Mucha

Prezentácia FZKI

Podaj si prihlášku a študuj na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.