Aktuálne informácie

16.05.2016 16:02:00 vložil Miloslav Mucha

Realizácie súčasnej záhradnej architektúry na Morave

Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre v spoluráci s FZ MENDELU  Brno organizovala v termíne 11.-13.5. 2016 odbornú exkurziu Realizácie súčasnej záhradnej architektúry na Morave pre študentov II. stupňa študijného odboru Krajinná a záhradná architektúra a pedagógov KZKA. Exkurzia bola zorganizovaná v rámci siete CIII-CZ-0311-08-1516 grantového programu CEEPUS.

Čítať ďalej…

16.05.2016 15:34:03 vložil Miloslav Mucha

Landartový workshop

Landartový workshop sa uskutoční 20. mája 2016 od 09:00hod na Hideparku (kultúrne centrum v Nitre). Workshop povedie Zoltán Balko.

Čítať ďalej…

16.05.2016 07:55:27 vložil Miloslav Mucha

Sadovnícko architektonický návrh rekreačno-športových priestorov v Banskej Štiavnici

Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre organizovala medzinárodnú odbornú exkurziu Sadovnícko architektonický návrh rekreačno-športových priestorov v Banskej Štiavnici . Účastníkmi boli študenti a učitelia z FZKI a z ČZU Praha. Exkurzia bola zorganizovaná v rámci siete CIII-CZ-0311-08-1516 grantového programu CEEPUS.

Čítať ďalej…

13.05.2016 12:35:57 vložil Miloslav Mucha

Kurz hydropedológie

Študenti druhého ročníka programu Krajinné inžinierstvo sa zúčastnili  Kurzu hydropedológie. Kurz sa konal v obci Čierny Balog od 08. do 10. mája a v priestoroch KBH od 11. do 13. mája 2016.

Čítať ďalej…

12.05.2016 13:39:58 vložil Miloslav Mucha

Zdravotné aspekty umiernenej konzumácie vína

Výberová prednáška, 20. mája 2016 o 14:00 hod. na Tulipánovej 7, FZKI SPU v Nitre. Prednášajúci prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD., téma: Zdravotné aspekty umiernenej konzumácie vína.

Čítať ďalej…