Aktuálne informácie

21.05.2017 16:20:27 vložil Miloslav Mucha

Kurzy hydropedológie

V dňoch 24. - 26. mája sa uskutoční Kurz hydropedológie. Kurz sa bude konať v obci Čierny Balog. Kurz je zameraný na praktickú výučbu základných metód merania a určovania hydropedologických charakteristík.

Čítať ďalej…

18.05.2017 17:17:37 vložil Miloslav Mucha

Záverečná prezentáciu výstupov študentského workshopu Rekreačný areál Thermal Kesov

Pozývame Vás na záverečnú prezentáciu výstupov študentského workshopu Rekreačný areál Thermal Kesov, 19. 5. 2017 o 10:00 hod, termálne kúpalisko Thermal Polný Kesov

Čítať ďalej…

15.05.2017 08:07:56 vložil Miloslav Mucha

Realizácie súčasnej záhradnej architektúry na Morave

Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre v spolupráci s FZ MENDELU  Brno organizovala v termíne 10.-12.5. 2017 odbornú exkurziu Realizácie súčasnej záhradnej architektúry na Morave pre študentov II. stupňa študijného odboru Krajinná a záhradná architektúra a pedagógov KZKA. Exkurzia bola zorganizovaná v rámci siete CIII-CZ-0311-09-1617 grantového programu CEEPUS.

Čítať ďalej…

09.05.2017 12:14:29 vložil Miloslav Mucha

Flóra ako inšpiračný zdroj bylinných kompozícií v mestách

Workshop s prezentáciou semestrálnych prác, 9.5.2017 o 11:00 h, miestnosť TD-01. Oponent z praxe: Ing. Peter Štrba, PhD.

Čítať ďalej…

05.05.2017 11:24:52 vložil Miloslav Mucha

Súčasné trendy v záhradnej architektúre na Morave

Odborná exkurzia pre študentov II. stupňa štúdia odboru Krajinná a záhradná architektúra zameraná na Súčasné trendy v záhradnej architektúre na Morave sa uskutoční 10.-12.5.2017. Odborný garant: Ing. Mária Bihuňová, PhD.

Čítať ďalej…