Aktuálne informácie

29.04.2017 18:35:59 vložil Miloslav Mucha

Kurz environmentálnych záťaží

Cieľom kurzu bolo oboznámiť sa s manažmentom environmentálnych záťaží, ich sledovaním a nápravou. V rámci kurzu sme sa viac dozvedeli aj o činnosti Slovenskej agentúry Životného prostredia

Čítať ďalej…

26.04.2017 17:43:07 vložil Miloslav Mucha

Víno SPU 2017

v mene Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) SPU v Nitre si Vás dovoľujeme informovať, že dňa 3.5.2017 sa uskutoční odborná degustácia a dňa 12.5.2017 verejná prehliadka deviateho ročníka celoslovenskej súťažnej výstavy vín „VÍNO SPU 2017“.

Čítať ďalej…

25.04.2017 10:44:58 vložil Miloslav Mucha

Prax študentov zameraná na odpadové hospodárstvo

Aj výučbu študentov Krajinného inžinierstva, ktorí sú zameraní na odpadové hospodárstvo prepájame s praxou. V spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky sa naši študenti zúčastnili analýzy odpadov v meste Levice

Čítať ďalej…

24.04.2017 20:23:00 vložil Miloslav Mucha

Otázky spoľahlivosti laboratórnych výsledkov

Seminár, 2. máj 2017 o 9.00 h, Katedra zeleninárstva FZKI SPU v Nitre (miestnosť BZ 01). Garant podujatia: prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD. v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, doc. Ing. Ondrej Hegedűs, PhD.

Čítať ďalej…

21.04.2017 20:48:36 vložil Miloslav Mucha

Úlohy krajinného architekta v praxi

Termín seminára: 26.04.2017. Názov: Úlohy krajinného architekta v praxi. Miesto konania: SPU FZKI Nitra, Tulipánová 7, 949 76 Nitra, miestnosť TD01.

Čítať ďalej…