Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Až 187 vzoriek slovenských vín od 45 výrobcov, územne členených od Skalice až po Strážske, vo farebnej škále cez zelenkasté, zlatožlté, jantárové, pink, ružové, fialové, rubínovo-kávové, mohli 16. mája ochutnať účastníci jedenásteho ročníka celoslovenskej verejnej prehliadky súťažných vín VÍNO SPU 2019. Už tradične ho organizovala Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

vložil: Miloslav Mucha

Na Katedre krajinného plánovania a pozemkových úprav Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre v týchto dňoch prebieha kurz zameraný na pozemkové úpravy a geograficko-informačné systémy. Letná škola pozemkových úprav sa realizuje v rámci projektu s názvom Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania na FZKI SPU v Nitre (ITMS2014+: 312011D609)

vložil: Miloslav Mucha

Vážení priatelia a milovníci vína, srdečne Vás pozývame na 11.rocník celoslovenskej verejnej prehliadky súťažných vín "VÍNO SPU 2019", ktorá sa uskutoční dna 16. 5. 2019 v priestoroch pod aulou v hlavnej budove SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra. "Na Slovensku sa organizuje mnoho súťaží vín, ale táto jediná sa koná na vinohradnícko – vinárskej, AKADEMICKEJ pôde". Tešíme sa na vašu účasť. prof. Ing. Dušan Igaz, PhD., dekan FZKI SPU v Nitre

vložil: Miloslav Mucha

25.apríla 2019 sa v priestoroch Pavilónu záhradnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva konala Študentská vedecká konferencia I., II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia. Konferencie sa zúčastnilo 23 študentov a rokovanie sa konalo v troch sekciách - záhradníctvo, krajinárstvo, krajinná a záhradná architektúra, kde študenti prezentovali výsledky svojej vedeckej práce.

vložil: Miloslav Mucha

Výberové prednášky, 07.05.2019 od 14.30, FZKI SPU Tr. A. Hlinku 2, Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (miestnosť BZ 01). Prednášajúci: Ing. Ivo Šoural, PhD., Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů, Zahradnická fakulta Lednice na Moravě, MZLU Brno. Prednášky sa realizujú v rámci programu Erasmus +