Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

AS FZKI SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 18.01.2016 schválil uznesenie, ktorým boli vyhlásené voľby kandidáta na dekana FZKI SPU v Nitre. Voľby sa uskutočnia 18.02.2016.

vložil: Miloslav Mucha

V stredu 17.2.2016 o 11:00 sa v učebni TD 02 uskutočnila prednáška Ing. Libuše Murínovej zo Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu (SZKT) o priebehu a výsledkoch prvého ročníka súťaže.

vložil: Miloslav Mucha

Informačný deň o mobilitných štipendiách, Tulipánova 7, TD-12, 16. február 2016 (utorok), 14:00 - 15:30

vložil: Miloslav Mucha

Workshop, 08. - 12. február 2016, severný priemyselný park v Nitre, pracovníci a študenti FZKI SPU v Nitre

vložil: Miloslav Mucha

V dňoch 13.-14.1.2016 sa pedagógovia a vybraní študenti spolu so skupinou odborníkov z praxe zúčastnili výstavy "Zelená burza" a odborného seminára "Trendy 2016".