Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

7. novembra 2019 pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Organizuje Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva a Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva. Cieľom konferencie je prezentácia najnovších poznatkov dosiahnutých v rámci vedecko-výskumných aktivít doktorandov v dennej a externej forme štúdia. Podrobné informácie

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška, 06.11.2019 o 12.00 h, Katedra zeleninárstva FZKI BZ-02. Prednášajúci: doc. Dr. Timea Pernyeszi, University of Pécs, garant: prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška, 06.11.2019 (streda) o 13.30 h, prednášková miestnosť TD01, Tulipánová 7. Prednášajúci: Assoc. prof. Beata Fornal Pieniak. Prednáška predstaví metódy hodnotenie v krajinno - architektonickej praxi.

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška, 06.11.2019 (streda) o 14.30 h, prednášková miestnosť TD01, Tulipánová 7. Prednášajúci: Assoc. prof. Ewa Zaras-Januszkiewicz. Prednáška predstaví možnosti krajinno-architektonických riešení s ohľadom na meniace sa klimatické podmienky.

vložil: Miloslav Mucha

Výnimočný priestor pred Aulou SPU v Nitre budú krášliť veľkorysé trvalkové záhony. Vďaka teplým jesenným dňom sa študentom Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva podarilo projekt výsadby trvalkových záhonov dotiahnuť do konca.