Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Medzinárodná vedecká konferencia "Udržateľnosť vidieckych oblastí v praxi", 03. 12. - 04. 12. 2015, Nitra

vložil: Miloslav Mucha

6. – 11. júla 2015, Spišská Kapitula. Špecializovaný kurz sa uskutoční v rámci aktivity 1.1 Inovácia a tvorba nových študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce na FZKI SPU v Nitre.

vložil: Miloslav Mucha

Multidisciplinárny workshop, 7. 9. – 13. 9. 2015, Kladno, Česká republika

vložil: Miloslav Mucha

Conference and Workshops, 02 - 04 June, 2015, Keszthely, Hungary