Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Prednáška podpredsedkyne komory architektov a autorizovanej krajinnej architektky Ing. Evy Wernerovej

vložil: Miloslav Mucha

Podmienky prijímacieho konania na I. stupeň štúdia (bakalárske štúdium) na FZKI SPU v Nitre pre akademický rok 2015/2016

vložil: Miloslav Mucha

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva sa i tento rok podieľala na výstave Agrokomplex. Naši doktorandi spracovali návrh pavilónu, ktorý mal hravou detskou formou priblížiť slovenský vidiek. Okrem doktorandov boli v rámci praxe zapojení aj študenti denného štúdia, ktorí sa podieľali na realizácii pavilónu a priebehu výstavy.

vložil: Miloslav Mucha

Letná škola / Educational event for the students of the Horticulture and Landscape Engineering Faculty of Slovak University of Agriculture, Nitra, Slovakia and the Faculty of Geodesy, University of Zagreb, Croatia

vložil: Miloslav Mucha

Letná škola / Summer school sponsored by CEEPUS. Lectures by International Teachers and Researchers (Czech republic, Hungary, Poland,...) Nitra, Slovakia 3. - 11. of July 2014