Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

6. – 11. júla 2015, Spišská Kapitula. Špecializovaný kurz sa uskutoční v rámci aktivity 1.1 Inovácia a tvorba nových študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce na FZKI SPU v Nitre.

vložil: Miloslav Mucha

Multidisciplinárny workshop, 7. 9. – 13. 9. 2015, Kladno, Česká republika

vložil: Miloslav Mucha

Conference and Workshops, 02 - 04 June, 2015, Keszthely, Hungary

vložil: Miloslav Mucha

sa uskutočnil v dňoch 10. 05. 2015 – 13. 05. 2015 v obci Čierny Balog pod vedením garanta kurzu doc. Ing. Viliama Báreka, PhD.