Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre spolu s Komorou pozemkových úprav bola organizátorom konferencie „Slovensko — krajina neznámych vlastníkov“, ktorá sa uskutočnila v dňoch 11. až 12. októbra 2018 sa v priestoroch univerzity.

vložil: Miloslav Mucha

Na oslave 50. ročného výročia založenia Fakulty biotechnológií a záhradníctva, Poľnohospodárskej univerzity v Krakove sa zúčastnili aj zástupcovia vedenia FZKI. Pri tejto príležitosti dostala naša fakulta pamätnú medailu.

vložil: Miloslav Mucha

V priestoroch pavilónu sídli Katedra zeleninárstva a Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva. Oprava budovy bola financovaná z účelovej kapitálovej dotácie a prostriedkov univerzity. Finančné prostriedky na rekonštrukciu interiéru budovy poskytla fakulta.

vložil: Miloslav Mucha

Odborná exkurzia určená pre študentov predmetu Nakladanie s odpadmi. Envi-geos, s.r.o. Lužianky - skládka odpadu Rumanová - kompostáreň Výčapy Opatovce.

vložil: Miloslav Mucha

Odborná exkurzia je súčasťou predmetu Tvorba priestorov rekreácie. Exkurzia je povinná pre študentov zapísaných na predmet výučby v ZS2018/2019.