Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Odborná exkurzia, 17.05.2019, z predmetu Kultúra a percepcia krajiny. Určené pre študentov predmetu Kultúra a percepcia krajiny. Miesto: Sebechleby, Banská Štiavnica. Organizuje: Katedra krajinnej a záhradnej architektúry. Garant: prof.Ing.Ján Supuka, DrSc.

vložil: Miloslav Mucha

Na UKF v Nitre sa dňa 15. mája 2019 uskutoční druhý ročník konferencie zameranej na problematiku komunálnych odpadov, resp. odpadového hospodárstva. Organizuje OZV ELEKOS a Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber. Partnerom konferencie je aj Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška, 26.04.2019, 09.30h, učebňa ZM, KKI FZKI SPU, Hospodárska 7, Nitra. Prednášajúci: Ing. Miloš Kosír. Prvá časť prednášky bude venovaná získaným poznatkom a skúsenostiam z oblasti riešenia ekologických problémov v krajine - voda, pôda a ovzdušie. V druhej časti bude predstavené pojazdné laboratórium s vybavením pre odber a analýzu vybraných parametrov vody, pôdy a/alebo ovzdušia priamo na mieste vzniku.

vložil: Miloslav Mucha

Študentská rada FZKI pozýva na Piknik FZKI, ktorý sa uskutoční 30.04.2019 od 12:00 na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva, Tulipánová 7, Nitra. Posedenie s grilovaním, kvíz, tombola, člnkovanie na Hangócke, ukážky letu s dronom, prednášky

vložil: Miloslav Mucha

4.–5. jún 2019, Hotel Partizán. Pre študentov zvýhodnený vstup. Súťaž určená pre študentov VŠ - práca vytvorená pomocou ArcGIS. Príležitosť ako sa zviditeľniť a spoznať GIS komunitu na Slovensku.