Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Dňa 12.4.2018 sa konala pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky konferencia k materiálu "Hodnota je voda" - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody, počas ktorej vystúpil v panelovej diskusie doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. z Katedry krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre.

vložil: Miloslav Mucha

Dňa 12.04.2018 sa študenti Kurzu intenzívneho pestovania zeleniny zúčastnili výsadby listovej zeleniny v poľných podmienkach v špecializovanej záhradníckej firmy BIRKEN, s.r.o. Rastislavice.

vložil: Miloslav Mucha

Študentská vedecká konferencia sa koná pod záštitou dekanky FZKI SPU v Nitre doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD., v rámci Univerzitného dňa ŠVK na SPU v Nitre. Termín konania: 25. apríl 2018 (streda). Miesto konania: Pavilón záhradnej architektúry FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7, Nitra.

vložil: Miloslav Mucha

Dňa 20. apríla 2018 sa o 16.00 h uskutoční krstenie knižných noviniek z pera prof. Ing. Magdalény Valšíkovej-Frey, CSc., prof. Ing. Ľudovíta Cagáňa, CSc., a Ing. Sylvie Matušíkovej, PhD. Výstava Gardenia, Agrokomplex Nitra, pavilon F

vložil: Miloslav Mucha

V dňoch 09. - 13. 4. 2018 Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre organizovala medzinárodnú odbornú exkurziu – Manažment odpadov v krajine.