Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Interaktívna experimentálna záhrada sa prvý júnový víkend zapojí do XI. ročníka podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad. Táto akcia je súčasťou medzinárodnej iniciatívy, ktorej cieľom je spropagovať diela záhradnej a krajinnej architektúry medzi širokou verejnosťou. Tento rok sa do podujatia zapojilo asi 90 parkov a záhrad v SR. Bližšie informácie

vložil: Miloslav Mucha

V spolupráci Katedry záhradnej a krajinnej architektúry a Katedry biotechniky zelene Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa v týchto dňoch koná v Piešťanoch letná škola zameraná na témy klimatických zmien a postupov v záhradno-krajinárskej tvorbe pri vytváraní a udržiavaní urbanizovaných zelených priestranstiev.

vložil: Miloslav Mucha

Až 187 vzoriek slovenských vín od 45 výrobcov, územne členených od Skalice až po Strážske, vo farebnej škále cez zelenkasté, zlatožlté, jantárové, pink, ružové, fialové, rubínovo-kávové, mohli 16. mája ochutnať účastníci jedenásteho ročníka celoslovenskej verejnej prehliadky súťažných vín VÍNO SPU 2019. Už tradične ho organizovala Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

vložil: Miloslav Mucha

Na Katedre krajinného plánovania a pozemkových úprav Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre v týchto dňoch prebieha kurz zameraný na pozemkové úpravy a geograficko-informačné systémy. Letná škola pozemkových úprav sa realizuje v rámci projektu s názvom Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania na FZKI SPU v Nitre (ITMS2014+: 312011D609)

vložil: Miloslav Mucha

Vážení priatelia a milovníci vína, srdečne Vás pozývame na 11.rocník celoslovenskej verejnej prehliadky súťažných vín "VÍNO SPU 2019", ktorá sa uskutoční dna 16. 5. 2019 v priestoroch pod aulou v hlavnej budove SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra. "Na Slovensku sa organizuje mnoho súťaží vín, ale táto jediná sa koná na vinohradnícko – vinárskej, AKADEMICKEJ pôde". Tešíme sa na vašu účasť. prof. Ing. Dušan Igaz, PhD., dekan FZKI SPU v Nitre