Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

16. ročník celoslovenskej súťaže záhradkárov v reze ovocných stromov. Termín konania 23. marec 2019, 10:00 - 11:30hod. Miesto konania Ovocný sad vo Svätom Antone. Vyhlasovateľ súťaže: Slovenský zväz záhradkárov Republikový výbor, Bratislava. Odborný garant : doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - SPU Nitra, Fakulta záhradného a krajinného inžinierstva,vedúci Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva.

vložil: Miloslav Mucha

Pozemkové úpravy. Horúca téma posledných mesiacov na Slovensku vyvolávajúca diskusie. O nástrahách, ktoré prináša „chaos“ vo vlastníckych vzťahoch pre nás všetkých, sme hovorili s doc. Zlaticou Muchovou z Katedry krajinného plánovania a pozemkových úprav Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. zdroj: www.uniag.sk

vložil: Miloslav Mucha

Interaktívna experimentálna záhrada na FZKI SPU v Nitre získala Mimoriadnu cenu poroty, ktorú udelila Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu na Záhradníckom fóre 13.2.2019

vložil: Miloslav Mucha

Študentská vedecká konferencia sa koná pod záštitou dekana FZKI SPU v Nitre prof. Ing. Dušana Igaza, PhD., v rámci Univerzitného dňa ŠVK na SPU v Nitre. Termín konania: 25. apríl 2019 (štvrtok). Miesto konania: Pavilón záhradnej architektúry FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7, Nitra.

vložil: Miloslav Mucha

Kurz pozostáva z piatich, blokovo vyučovaných modulov, z ktorých sa v mesiaci január zrealizovali prvé tri, zamerané na Biologické vlastnosti drevín, Hodnotenie stavu stromov a Prevádzkovú bezpečnosť stromov v sídlach.