Aktuálne informácie

napísal

Medzinárodné vzťahy sú veľmi dôležité. S kolegami zo zahraničia pracujeme na rôznych projektoch. Nedávno k nám zavítali Mgr. Pavla Štěpánková, Ph.D., Mgr. Martin Caletka, Mgr. Radek Bachan, Mgr. Matej Hlavňa, pracovníci Výskumného ústavu vodohospodárskeho T. G. Masaryka Brno v rámci projektu AdaptaN II - Integrované přístupy adaptace krajiny Moravskoslezského kraje na změnu klimatu.

napísal

Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenila vybraných pedagógov aj rektorka SPU, Klaudia Halászová. Za FZKI ocenenie získal Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD., z Ústavu krajinnej architektúry FZKI.

napísal

S nástupom vhodného počasia sa u nás rozbehli rôzne praktické kurzy, na ktorých študenti získavajú reálne zručnosti a skúsenosti. Študenti záhradníctva absolvovali kurz intenzívneho pestovania zeleniny, na ktorom sa zamerali na predvýsadbu zelenín - šalátu, kalerábu, reďkoviek, rukoly, cibuľky a hrášku. Realizoval sa tiež kurz rezu ovocných drevín či kurz záhradníctva, v rámci ktorého si študenti vyskúšali aj rýchlenie tulipánov.

napísal

Študentská vedecká konferencia FZKI 2024 sa koná pod záštitou dekana FZKI SPU v Nitre prof. Ing. Dušana Igaza, PhD., v rámci Univerzitného dňa ŠVK na SPU v Nitre. Termín konania: 18. apríl 2024 (štvrtok). Miesto konania: Pavilón záhradnej architektúry FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7, Nitra.

napísal

Termín konania: 21.3.2024 so začiatkom 8:30 hod. Miesto konania: Génová banka SR Piešťany; Plantex, spol. s.r.o. Veselé pri Piešťanoch. Odborní garanti: doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.; doc. Ing. Ján Mezey, PhD., Ústav záhradníctva FZKI