Aktuálne informácie

napísal

Rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre doc. Klaudia Halászová odovzdala 18. decembra dekréty o udelení vedecko-pedagogického titulu novým docentom. S účinnosťou od 1. januára 2021 bol udelený vedecko-pedagogický titul docent aj pracovníkom z našej fakulty: doc. Ing. Ivane Mezeyovej, PhD., z Katedry zeleninárstva, doc. Ing. Kataríne Miklášovej, PhD., z Katedry biotechniky zelene a doc. Ing. Attilovi Tóthovi, PhD., z Katedry záhradnej a krajinnej architektúry.

napísal

Dekan FZKI SPU v Nitre prof. Ing. Dušan Igaz, PhD., každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva oceňuje študentov fakulty, ktorých prístup k plneniu študijných povinností, príkladná aktivita v mimoškolských aktivitách a reprezentácia fakulty pomáha budovať jej pozitívny imidž. Ocenení študenti boli nominovaní vyučujúcimi. Zo známych dôvodov súvisiacich s epidemickou situáciou sa osobné stretnutie ocenených študentov s vedením FZKI tento rok nekonalo.

napísal

Zrealizované a plánované investície, ktoré zohľadňujú udržateľné riešenia, sa univerzite zúročili a v celosvetovom rebríčku UI Green Metric World University Rankings SPU v Nitre poskočila z 586. na 352. miesto a zaradila sa tak medzi top 500 svetových univerzít a top 10 univerzít v rámci V4, ktorých aktivity sú ohľaduplné k životnému prostrediu.

napísal

Prírodné procesy spojené a pestovaním viniča a následným spracovaním hrozna, pandémia koronavírusu našťastie nezastavila. Ročník 2020 nám ponúka znovu možnosť ochutnať množstvo krásnych a kvalitných vín od našich slovenských vinárov a pestovateľov. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli neprerušiť tradíciu a zorganizovať na pôde Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre 12. ročník súťaže Víno SPU 2020.

napísal

Štúdium na FZKI SPU v Nitre nie je len o prednáškach a cvičeniach. Spríjemňujú ho aj podobné tradičné fakultné akcie. Prajeme príjemný predvianočný čas.