Aktuálne informácie

napísal

Výsledok volieb kandidáta na funkciu dekana

Doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. bola zvolená na zasadnutí AS FZKI za kandidátku na funkciu dekana fakulty na obdobie 2016 - 2020.

napísal

Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu dekana FZKI SPU v Nitre pre funkčné obdobie rokov 2016 až 2020

AS FZKI SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 18.01.2016 schválil uznesenie, ktorým boli vyhlásené voľby kandidáta na dekana FZKI SPU v Nitre. Voľby sa uskutočnia 18.02.2016.

napísal

Park roka 2015 a Záhrada roka 2015

V stredu 17.2.2016 o 11:00 sa v učebni TD 02 uskutočnila prednáška Ing. Libuše Murínovej zo Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu (SZKT) o priebehu a výsledkoch prvého ročníka súťaže.

napísal

Chcete študovať v zahraničí?

Informačný deň o mobilitných štipendiách, Tulipánova 7, TD-12, 16. február 2016 (utorok), 14:00 - 15:30

napísal

...poď s nami navrhnúť a zrealizovať zdravú záhradu

Workshop, 08. - 12. február 2016, severný priemyselný park v Nitre, pracovníci a študenti FZKI SPU v Nitre