Aktuálne informácie

napísal

Mapové služby „Kritické profily a ich povodia“ a „Odtokové línie“ boli vytvorené z originálnej databázy spracovanej na Ústave krajinného inžinierstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Obe mapové služby sú zverejnené v aplikácii Mapový klient ZBGIS® (základná báza údajov pre geografický informačný systém).

napísal

Dekan FZKI SPU v Nitre oznamuje, že dňa 29.02.2024 o 09:00h v Pavilóne záhradnej architektúry FZKI, Tulipánová 7 v Nitre, v posluchárni TD-01 prednesie habilitačnú prednášku a o 10:30h bude obhajovať habilitačnú prácu Ing. Beáta Novotná, PhD.

napísal

Kedy? 2. február 2024 - v piatok - v čase od 10:00 Kde? na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva, na Tulipánovej 7 v Nitre prezenčne aj on-line Čo? Pripravujeme bohatý program Máte otázky? Budeme on-line odpovedať na Vaše otázky. Chcete súťažiť? Zapojte sa do súťaže o pekné ceny...

napísal

Agroforestry – regenerating landscapes and diversifying production in Europe. 7th European Agroforestry Conference 27 – 31 MAY 2024 Brno, CZ. The submission portal will stay open until Wed 24 January midnight.

napísal

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva s hlbokým zármutkom oznamuje, že 14. januára 2024 nás vo veku 77 rokov opustil prof. Ing. Anton Uher, PhD., bývalý dlhoročný pedagóg, uznávaný odborník v oblasti záhradníctva a zeleninárstva. Česť jeho pamiatke!